06 - 1203 8442 contact opnemen met psychologen veghel
info@psycholoogveghel.nl e-mail veghel psycholoog
Ceciliastraat 4, Veghel psycholoog Purpervlinder Veghel
psycholoog Veghel

Privacy-Statement

Als Register Counsellor ben ik verplicht een dossier aan te leggen. Dit is wettelijk opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over gezondheidsgegevens over de uitgevoerde onderzoeken/behandelingen van mijn cliŽnten.

Als Register Counsellor zal ik er zorg voor dragen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en uw privacey gewaarborgd. Dat houd in:
- Dat al het besprokene tijdens de onderzoeken/behandelingen vertrouwelijk blijft.
- Dat ik, als Register Counsellor, gehouden ben aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene.
- Het dossier dat ik bijhoud vertrouwelijk is en voor eigen gebruik.
- Er alleen contact met derden ( b.v. huisarts) opgenomen wordt na overleg en met toestemming van de cliŽnt.
- Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog gebruikt worden voor de volgende doelen:
- Voor het gebruik bij eventuele waarneming tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Om, alleen met uw expliciete toestemming, andere zorgverleners te informeren.
- De gegevens in het cliŽntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomsten wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het betreft de volgende gegevens:
- Uw naam, adres, woonplaats.
- Uw geboortedatum
- Datum van behandeling
- Korte omschrijving van de behandeling b.v. psychosociale therapie.
- Het factuurbedrag.
RBCZ-geregistreerd
Op korte termijn terecht
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn
Heb je nog vragen?
psycholoog Veghel contact
Ik ben aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

ABVC Logo

Deel mijn website: